top of page
1973年第6屆課外活動頒獎典禮
The 6th Award Ceremony of the Extra-Curricular Activities 1973
格致書院1972-1973年度各項課外活動優勝者頒獎典禮於​1973年6月4日下午3時假座香港大會堂音樂廳舉行,由東華三院主席雷治強伉儷主持典禮並由雷治強夫人頒發獎品。
197306-02.jpg
197306-03.jpg
197306-04.jpg
197306-05.jpg
197306-01.jpg
197306-06.jpg
197306-07.jpg
​上圖右: 東華三院主席雷治強致詞;左為鄭亞清校長報告校務,旁為鄭亞清夫人。
下圖為雷治強夫人(右)頒發優勝獎品與獲獎學生。
bottom of page